23.10.2010

Ngrody NBP za prace naukowe z dziedziny ekonomii

O nagrody ubiegało się w sumie 100 prac magisterskich, 28 doktorskich i 7 habilitacyjnych. Do drugiego etapu zakwalifikowało się...


O nagrody ubiegało się w sumie 100 prac magisterskich, 28 doktorskich i 7 habilitacyjnych. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 15 prac magisterskich, 10 doktorskich i 5 habilitacyjnych. Spośród nich kapituła, złożona z wybitnych polskich ekonomistów, wybrała 13 najlepszych pozycji. Jednak decyzją jurorów w kategorii prac magisterskich i habilitacyjnych głównych nagród nie przyznano.

W kategorii prac magisterskich wręczono dwie równorzędne nagrody za drugie miejsce (dla Juliusza Jabłeckiego z UW i Anny Paluszkiewicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu), jedną za miejsce trzecie (dla Piotra Malca z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) oraz dwa wyróżnienia (dla Tadeusza Wosia z Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Michała Zasadzkiego z UE w Poznaniu).

Wśród prac doktorskich pierwsze miejsce zajęła dr Urszula Mrzygłód z Instytutu Handlu Zagranicznego UG za pracę dotyczącą kształtowania zintegrowanego rynku kapitałowego Unii Europejskiej. Nagród drugiej i trzeciej nie przyznano, ale trzy prace wyróżniono. Ich autorami byli: Stanisław Cichocki z Uniwersytetu Warszawskiego, Zbigniew Dokurno z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Mariusz Próchniak ze Szkoły Głównej Handlowej.

 

 

 

Kształcenie powinno być prowadzone w taki sposób, aby słuchacze uważali je za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

Albert Einstein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2009-2010
Instytut Rozwoju Kapitału Intelektualnego im. Sokratesa