23.10.2010

Uczelnie odpowiedzialne za prawdę i młode pokolenie

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka uważa, że w czasach wolności i demokracji uczelnie stoją przed nowym wyzwaniem - odpowiedzialności za prawdę i za młode pokolenie.


Kudrycka uczestniczyła 17 października w uroczystej inauguracji 93. roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

W swoim wystąpieniu przypomniała zasługi KUL dla zachowania - w czasach komunizmu i cenzury - etosu naukowca, niezależności nauki i poszukiwań. Jak dodała, KUL wtedy walczył o prawdę, o obiektywizm w nauce, walczył z manipulacjami i zakłamywaniem rzeczywistości.

Kudrycka podkreśliła, że w XXI wieku, kiedy Polska jest w Unii Europejskiej, a "nauka nie ma granic", uczelnie - a KUL w szczególności - stają przed nowym wyzwaniem - odpowiedzialności za prawdę w czasach wolności i demokracji.

Według niej, łączy się to z odpowiedzialnością za młode pokolenie, któremu środowiska światłych uczonych powinny wskazać "drogi oparte na zrozumieniu drugiego człowieka, otwartości na dialog i miłość, na zaufaniu do innych narodów". Powiedziała, że KUL, łączący w swojej misji naukowe poszukiwanie prawdy z duchem wiary i wartości chrześcijańskich, "ma w tym względzie odpowiedzialność szczególną".

Młode pokolenie Polaków - zdaniem Kudryckiej - ma prawo czuć się zagubione, kiedy słyszy głosy "dzielące ich na lepszych i gorszych", a współczesną Polskę opisujące "w kategoriach zagrożeń, niejasnych powiązań czy też wręcz braku suwerenności".

 

 

 

Kształcenie powinno być prowadzone w taki sposób, aby słuchacze uważali je za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

Albert Einstein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2009-2010
Instytut Rozwoju Kapitału Intelektualnego im. Sokratesa