05.01.2011

Podsumowanie rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011

Po raz pierwszy od lat wśród kandydatów na studia politechniki okazały się popularniejsze niż uniwersytety – na każde wolne miejsce na politechnikach przypadło 3,9 kandydatów, w uniwersytetach 3,5. To kolejna rekrutacja pokazująca efekty programu wspierania rozwoju kierunków technicznych.

Czytaj dalej »

02.12.2010

Prace nad nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym

Planowane wysłuchanie publiczne, które jest jawną debatą z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, będzie dotyczyć dwóch rządowych projektów nowelizacji: ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach i tytułach naukowych.

Czytaj dalej »

23.10.2010

Uczelnie odpowiedzialne za prawdę i młode pokolenie

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka uważa, że w czasach wolności i demokracji uczelnie stoją przed nowym wyzwaniem - odpowiedzialności za prawdę i za młode pokolenie.

Czytaj dalej »

23.10.2010

Ngrody NBP za prace naukowe z dziedziny ekonomii

O nagrody ubiegało się w sumie 100 prac magisterskich, 28 doktorskich i 7 habilitacyjnych. Do drugiego etapu zakwalifikowało się...

Czytaj dalej »

« Poprzednia strona  |

Strony: 1 2

 

 

 

Kształcenie powinno być prowadzone w taki sposób, aby słuchacze uważali je za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

Albert Einstein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2009-2010
Instytut Rozwoju Kapitału Intelektualnego im. Sokratesa