Instytut Rozwoju Kapitału Intelektualnego im. Sokratesa

Al. Komisji Edukacji Narodowej 84/41
02-777 Warszawa
tel. +48 60 806 84 40
fax. +48 22 250 12 45


Prezes Zarządu
dr Dominik Antonowicz

email: d.antonowicz@instytutsokratesa.pl

Członek Zarządu:

dr Bartłomiej Gorlewski

email: b.gorlewski@instytutsokratesa.pl

 

 

 

Kształcenie powinno być prowadzone w taki sposób, aby słuchacze uważali je za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

Albert Einstein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2009-2010
Instytut Rozwoju Kapitału Intelektualnego im. Sokratesa