Instytut Rozwoju Kapitału Intelektualnego im. Sokratesa (Instytut Sokratesa) jest niezależnym instytutem naukowo-badawczym, powołanym w formie fundacji.

 

Instytut prowadzi działalność o charakterze analitycznym i badawczym w obszarze rozwoju kapitału intelektualnego oraz społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Szczególnym obszarem aktywności są działania oraz promocja wiedzy na rzecz funkcjonowania i rozwoju szkolnictwa wyższego oraz tworzenia kapitału intelektualnego na rzecz rozwoju gospodarki.

 

Eksperci Instytutu:

 

dr Dominik Antonowicz

Socjolog, absolwent Birmingham University (Public Management) oraz UMK (socjologia), pracownik Instytutu Socjologii UMK w Toruniu. Stypendysta rządu brytyjskiego oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.  Pracował w Center of Higher Education Policy Studies (CHEPS) na Uniwersytecie Twente. W latach 2008-2009 pełnił funkcje doradcy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej. Specjalizuje się badaniu polityki publicznej oraz  szkolnictwa wyższego. Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN).

 

dr Bartłomiej Gorlewski

Ekonomista, wykładowca SGH. W latach 2005-2006 zdobywał doświadczenie w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Strasburgu. W latach 2008-2009 dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji oraz Departamentu Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor i współautor analiz i publikacji ekonominczych. Ekspert MNiSW w Komitecie Programowym Transport w 7 Programie Ramowym, ekspert Ministerstwa Gospodarki w PO IG.

 

dr Magdalena Dybaś

Absolwentka socjologii i pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora uzyskała za rozprawę zatytułowaną „Wdrażanie systemów zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym – przypadek Bułgarii”. Uczestnik szkoły letniej Modes of European Integration – Higher Education (University Twente, Center for Higher Education Policies Studies, Enschede, Holandia). Stypendystka Rządu Polskiego i Rządu Bułgarskiego.

 

dr Radosław Kossakowski

Socjolog, Uniwersytet Gdański. Specjalizuje się w analizie przemian kulturowych, zwłaszcza skutkami procesów komercjalizacji rozmaitych aspektów kultury. Autor licznych publikacji z zakresu socjologii oraz antropologii np. Konsumpcja jako wyzwanie współczesności,  Karmiczne konsekwencje konsumeryzmu - buddyzm a wyzwania współczesności

 

Robert Rybicki

Politolog, były urzędnik MSW, MSZ i Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za sprawy Schengen. W latach 2003 -2011 w Brukseli. Do maja 2011 r., szef Wydziału ds Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli. Jako przedstawiciel Polski w Grupie Roboczej Rady ds. ewaluacji Schengen zajmował się koordynowaniem przygotowania Polski do wejścia do Schengen. W Komisji Europejskiej, odpowiedzialny m.in. za przygotowanie projektu nowego mechanizmu ewaluacji Schengen i mały ruch graniczny. Autor i współautor analiz i publikacji na temat funkcjonowania i polityki Unii Europejskiej.

 

 

 

 

Kształcenie powinno być prowadzone w taki sposób, aby słuchacze uważali je za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

Albert Einstein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2009-2010
Instytut Rozwoju Kapitału Intelektualnego im. Sokratesa