Instytut Sokratesa prowadzi systemtyczne analizy dotyczące szeroko rozumianego rynku wiedzy, w szczególnosci funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego, jakości kształcenia oraz potrzeb gospodarki w zakresie kapitału intelektualnego.

 

Przygotowujemy raporty i ekspertyzy dla sektora publicznego i podmiotów prywatnych oraz świadczymy usługi doradcze z zakresu rozwiązań systemowych dla sektora publicznego i prywatnego.

 

Raporty Instytutu Sokratesa:

 

Ewaluacja jednostek akademickich naukowych z perspektywy podatnika, opracowanie, 2010

(Bez)płatne studia - Raport o cenach studiów w roku akademickim 2009/2010

Benchmarking of transport systems in the EU countries - The case of road transport, opracowanie, 2010

 

 

 

 

 

Kształcenie powinno być prowadzone w taki sposób, aby słuchacze uważali je za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

Albert Einstein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2009-2010
Instytut Rozwoju Kapitału Intelektualnego im. Sokratesa